Sprechblase für die türkische Umfrage

Entegrasyon barometresi

Ren-Neckar bölgesindeki göç ve entegrasyon konularını nasıl değerlendiriyorsunuz? Entegrasyon barometremizde sizin görüşlerinize ihtiyacımız var!

Mümkün olan en geniş katılımı sağlamak için, sorular çeşitli dillerde mevcuttur. Cevap beş dakikadan fazla sürmemektedir.

Sorularımızda istatistiksel “göçmen geçmişi” terimini kullanmıyoruz, çünkü bu terim günlük dilde sıklıkla olumsuz bir şekilde kullanılıyor ve “göçmen geçmişi” ile ilişkilendirilen insanlar tarafından genellikle damgalanmış ve dışlayıcı olarak algılanıyor.
Bunun yerine tarafsız “göç tarihi” terimini kullanıyoruz. Burada, hem Almanya’ya göç eden insanlar hem de onların soyundan gelenler ve uluslararası geçmişi olan kişiler kastedilmektedir.

Ankete katılım gönüllüdür. Cevaplar anonim olarak işlenir, kişisel veriler hiçbir zaman kaydedilmez veya değerlendirmeye dahil edilemez. Anket, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR yönergelerine uygun olarak gerçekleşir.

Noch 15 Tage
Umfrage
1/11

Kendinizi göç tarihi olan biri olarak görüyor musunuz?