Statistik der Umfrage

 
1/11

Czy postrzegasz siebie jako osobę z doświadczeniem imigracji?

Tak
 
 0
Nie
 
 0
2/11

Historia imigracji poszczególnych osób nie odgrywa żadnej roli w koegzystencji mieszkańców powiatu Rhein-Neckar.

Dotyczy w pełni
 
 0
Raczej dotyczy
 
 0
Raczej nie dotyczy
 
 0
W ogóle nie dotyczy
 
 0
3/11

Osoby z doświadczeniem imigracji w powiecie Rhein-Neckar mają takie same szanse na rynku pracy jak osoby bez doświadczenia imigracji, pod warunkiem, że posiadają takie same kwalifikacje.

Dotyczy w pełni
 
 0
Raczej dotyczy
 
 0
Raczej nie dotyczy
 
 0
W ogóle nie dotyczy
 
 0
4/11

Dostęp do ofert i usług urzędów w powiecie Rhein-Neckar jest tak samo możliwy dla osób z doświadczeniem imigracji, jak i dla osób bez doświadczenia imigracji.

Dotyczy w pełni
 
 0
Raczej dotyczy
 
 0
Raczej nie dotyczy
 
 0
W ogóle nie dotyczy
 
 0